Om meg

Stillstand gir grobunn for mose – mitt liv skal ikke bli mosegrodd!
Jeg ønsker å slå et slag for sunne verdier og treningsglede. Den uhøytelige hverdagen med familiefokus og kreative løsninger på tidsklemma. Gjerne humor som virkemiddel for å motivere, engasjere og provosere. Opptatt av kommunikasjon og relasjoner. Faglighet fra fysio-, idrett- og videreutdannelser som fundament og utgangspunkt.
Triatlon som gjennomgående tema, men alt som som engasjerer og rører meg vil bli tatt opp. Selv blir jeg lite overrasket om familie og hverdagslivet får mye plass.
Humor, hverdag, familie. Trening, endring, fremgang.
 
Lars Zachariassen
Alder: 29
Status: Veldig gift
Familie: 3 barn,   ⇾   ✂
Jobb: Blogger, trener og foredragsholder
Jobb: Foredragsholder, blogger og fysioterapeut.
Resten: LinkedIn