Fedme – hva gjør vi?

Ungdom og voksne blir stadig tyngre. Men visste du at det er forskjell på overvekt og fedme? Og hva kan gjøres for å få bukt med denne folkehelseutfordringen?

Overvekt betyr kroppsmasseindeks (KMI, norsk for BMI) mellom 25 og 30 kg/m2. Fedme betyr KMI på 30 kg/m2 eller over. Det er først og fremst fedme som er forbunde med økt helserisiko.
Til sammen har mellom 15 og 20 prosent av barn overvekt eller fedme – utviklinga her har flatet ut. Hos ungdom er trenden økende, hvor hver fjerde har overvekt eller fedme. Det samme gjelder hos den voksne populasjonen, sterkt varierende etter landsdel og utdanningsnivå. Kilde; Folkehelserapporten 2017.

Illustrasjonsfoto: Microstock

Litt dystert er det at de siste års forskning har gjort det stadig tydeligere at det er svært vanskelig å behandle fedme. Livsstilsbehandling – som skal hjelpe folk med å spise mindre og mosjonere mer – har generelt liten effekt på vekta over tid. Fedmekirurgi er en annen behandlingsform som har vist noe større effekt, men dette er et dramatisk inngrep med flere bivirkninger. Et tredje alternativ er bruk av legemidler. Sistnevnte er i stadig utvikling, hvor det i Norge vil bli tatt i bruk to nye legemidler i løpet av året. Dog vet vi lite om langtidseffekten.

Jeg er spesielt optimistisk og positiv, og jeg trives svært godt å jobbe med personer som har overvekt eller fedme. Dog er tallene i mot oss. Få som har hatt en KMI over 30 blir normalvektige. Det blir nevnt at en vektreduksjon på 10% er å forvente som resultat om det meste gjøres riktig. Det er dyster prognose og lite motiverende for mennesker som vil halvere kroppsvekten.

Hvorfor klarer noen å oppnå ønsket vektreduksjon og andre ikke? Hva kan vi lære av de som klarer det? Og hvordan vil vi behandle overvekt og fedme i fremtiden?

Jeg har tanker, ideer og stort engasjement for saken – men ingen tydelige svar. Saklige diskusjoner og mer forskning trengs. Samtidig er det viktig å nevne at svært mye kan endre seg hva gjelder overskudd, livskvalitet, form, nattesøvn, osv. – selv om kroppsvekten ikke reduseres drastisk som følge av tiltak.

1 kommentar

  1. Espen Krůger Andersen

    Prøv lavkarbo dietten.
    Se Kostdoktorn.se

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *