Foredrag

Alle foredrag blir spesifikt tilpasset publikum og individuelle ønsker. Forespørsler kan rettes per mail; kontakt@larszachariassen.no eller telefon; 93469383.

Årlig holder jeg omtrent 60 foredrag og gjester ulike konferanser. Hovedtema er fysisk og psykisk helse, endringsprosesser, trivsel og livskvalitet. Publikum varierer fra barneskoler og kommuner, til treningssenter,, idrettslag, store firma og private fester. Formatet kan gå ut over vanlige foredragsrammer i form av gruppearbeid, langvarige småsesjoner ellers som opplæring med sterk brukerinvolvering. Innholdet er til enhver tid basert på faglitteratur og forskning – fremført med kraft, engasjement og stor innlevelse. Mine foredrag skiller seg ut, setter krav til tilhøreren og skaper effekt ut over arrangementets varighet.
Fullstendig temaliste og referanser under.

 • Motivasjon- og endringsarbeid
 • Varig livsstilsendring
 • Treningslære
 • Mestringsopplevelser og samhold i idretten
 • God nok, fin nok, flink nok
 • Psykisk helse og kognitiv teori
 • Livskvalitet – å trives i eget liv
 • Identitet og selvfølelse
 • Mental trening
 • Bedriftskultur og utvikling
 • Identitet og selvfølelse
 • Mellom idé og suksess står mennesket

Alle foredrag blir spesifikt tilpasset publikum og individuelle ønsker. Forespørsler kan rettes per mail; kontakt@larszachariassen.no eller telefon; 93469383.

Referanser


– Kristina Abelsen, Frisklivssentralen i Vefsn kommune
Vårt samarbeid med Lars Zachariassen har vært et en positiv opplevelse. Han har vært delaktig i prosessen hele veien med råd, tips og hjelp til markedsføring/organisering av arrangementet. Han fremstår som jordnær, profesjonell og empatisk. Han fulgte våre ønsker innen målgruppe, tema og framførelse. Som foredragsholder byr han mye på seg selv, god på å engasjere publikum og har en god variasjon i måten han formidler sine budskap.

– Torunn Schultz Skår, Rogaland MS-forening
Da vi ønsket å invitere medlemmene våre til ulike temakvelder fant vi raskt frem til Lars Zachariassen. For MS syke (Multippel Sklerose) er det mange med kognitive utfordringer. Og da vi inviterte til en medlems-kveld med dette temaet møtte mange opp. Lars har en engasjerende måte å formidle sitt budskap på. Han snakker på en måte som gjør at hvem som helst kan kjenne seg igjen, og han ufarliggjør utfordringer med humor, selvironi og god selvinnsikt. Han har en væremåte og et glimt i øyet som gjør at man føler seg «som hvem som helst» i hans nærvær. Engasjementet han viste i møter/samtaler før kurskvelden var overveldende. Han viste at han hadde gjort research i forkant og stilte godt forberedt. Han var og er en som er genuint interessert i å levere et foredrag tilpasset målgruppe og forventninger. Vi skal bruke han igjen denne høsten 2018. Og vi gleder oss.

– Marte Dale, i publikum under åpent foredrag; Livstrivsel med Lars Zachariassen
Et slik forrykende herlig foredrag! Lars engasjerer, inspirerer og motiverer med en energi som er til å ta og føle på. Så ekte! Jeg har alltid sagt at lydeffekter og kroppsspråk er viktig, og det er Lars god på. Et foredrag med herlige kontraster og variasjon her, fra humor til alvor. Fikk rørt ved hele spekteret hos meg fra den høye latteren til tårene som kom snikende. Tanker, følelser og fokus satt i gang, for å bli den beste versjonen av meg selv, for meg selv og de rundt meg. Anbefales!

– Elisabeth Heige, Daglig leder Spir helse
Tusen takk! Utrolig raus og inspirerende. Du får lyst å gjøre endringer/ justeringer og prøve ut verktøyene han deler.